Prikolice » Cerade »

Krone Profi Liner

Opremljena visokokvalitetnim komponentama do najsitnijih detalja, Profi Liner je čvrsta, pouzdana, praktična i pre svega ekonomična polupikolica

KRONE Profiliner

Opremljena visokokvalitetnim komponentama do najsitnijih detalja, Profi Liner je čvrsta, pouzdana, praktična i pre svega ekonomična polupikolica.
 
Profi Liner konstrukcija
 
Počinje sa varenom šasijom, ekstremno čvrsta, stabilna i pre svega laka. Osnovna oprema sa vrhunskom zaštitnom kataforezom, prvoklasne serijske komponente i višestruko nagrađivano Multilock fiksiranje tovara garantuje male troškove održavanja, stabilnost i, ako je potrebno, praktičnu zamenu komponenata.
 
Kompatibilnost Krone Profi Liner poluprikolica
 
Čak i danas, Profi Liner je dobro pripremljena za nove modele tegljača. Zahvaljujući podesivosti vozne visine, visina kačenja je varijabilna i kreće se od 1050-1170 mm.
 
Utovar za najkraće vreme
 
Imajući u vidu da je u poslovima transporta svaki minut bitan, Profi Liner je konstruisan za utovar i istovar robe u najkraćem roku. Praktično otključavanje stubova, Edscha klizni krov, savršen zatezni mehanizam i mehanizam za zaključavanje obezbeđuju sigurnost da će tovar biti spakovan na vreme. Jedinstveni transportni zahtevi iziskuju i jedinstvena rešenja. Profi Liner poluprikolica skrojena je prema vašim zahtevima. Šta god da trebate, Profi Liner ima pravi odgovor na vaša pitanja.

 

NOVA Krone Profi Liner Ultra

Sa novom Krone Profi Liner poluprikolicom optimizovana je težina poluprikolice na ukupno 5.650 kg, što je oko 500 kg manje u odnosu na standardnu krone Profi Liner poluprikolicu.

Redukcija u težini omogućena je revizijom kompletne šasije. Uzdužne i poprečne grede su sada lakše ali se nije izgubilo na stabilnosti vozila.
Dalje izmene odnose se na unutrašnjost Profi Linera. Prednji zid i vrata su izrađeni od aluminijuma čime je postignut odličan odnos čvrstine poliprikolice i njene težine. Jak metal je korišćen i za konzole koje se drže lakim vezama. Ovim praktičnim izmenama Krone je omogućio i lakše upravljanje poluprikolicom.


Nova Krone Profi Liner Ultra, dolazi standardno opremljena sa više puta nagrađivanim Multi Safe sistemom za obezbeđenje tovara. Kombinovanjem Multilock spoljnog okvira sa Multiblok sistemom obezbeđenja tereta , Profi Liner postiže se optimalan odnos sigurnosti tereta i fleksibilnosti opterećenja.

Profi Liner Ultra je osposobljena za bezbedan transport bilo koje vrste tereta ( na primer napitaka, skeleton kutija za transport..) Takođe , treba naglasiti da je sertifikovana po DCE direktivama kao i po DIN EN 12642 Code XL. Na primer, za siguran transport tečnosti, Profi Liner Ultra je dodatno opremljena  EBS-om i sistemom za stabilizaciju RSS (Roll Stability Support) kao standardom.

Dodajmo na listu prednosti koje pruža nova Krone poluprikolica još i dodatno KTL plus bojenje u prahu (kataforeza sa kasnijim dodavanjem praha) koje nudi jedinstvenu dugoročnu zaštitu od korozije. KTL plus garantuje kompletnu, sveobuhvatnu zaštitu, čak i teško dostupnih uglova, ivica i šupljina, koje postoje na vozilu. Krone daje 10-ogodišnju garanciju protiv korozije.
Sa Profi Liner Ultra, Krone svesno prihvata odgovornost za očuvanje prirodne sredine i okruženja ali i dalje u fokusu ostavlja korist kupaca. Ovo inovativno vozilo može imati dugoročne efekte na očuvanje okruženja. Manja težina neopterećenog vozila pruža mogućnost povećanja mase koisnog tereta što za uzvrat obezbeđuje efikasniji transport. Dolazi do smanjenja potrošnje goriva i niže emisije ugljendioksida.
Krone Ice Protect sistem sprečava nezgode u saobraćaju izazvane snegom, vodom i ledom
 
Svaki vozač kamiona ima isti problem. Ko god je u dužem periodu držao parkirano vozilo na niskim temperaturama, imao je iskustva sa ledenim pločama koje su se formirale krovnoj zavesi, od kiše i snega. Retko kada se u blizini parkinga mogu naći odgovarajuća pomagala koja vozaču mogu pomoći da da ukloni ledene ploče pre polaska. Krone vam sada nudi praktično rešenje ovog problema: KRONE Ice Protect sistem.
 
Polu-automatski Ice Protect sistem aktivira vozač preko kontrolne table koja je smeštena na prednjem zidu. Aktiviranjem, uređaj puni vazdušne jastuke i zavesa krova se podiže za oko 20 cm, od prednjeg ka zadnjem delu vozila. Na taj način postiže se efekat grebena, ne dozvoljava se da se sneg i voda zadražavaju na krovu vozila. Ovo je prevencija stvaranja ledenih ploča koje bi mogle kasnije u toku vožnje mogle sleteti i prouzrokovati nevolje. Krov se automatski spušta čim se vozilo upali.
Novi Ice Protect sistem povećava bezbednost u saobraćaju, olakšava posao vozaču, štedi vreme i novac. Dostupan je za sve Krone zavesarke a može se izvršiti i adaptacija postojećih. Kao još jedna pogodnost je i to što neke osiguravajuće kuće smanjuju premiju osiguranja za vozila opremljena sistemom Ice Protect.
 
Krone misli na vas.