KRONE telematika umrežena sa logističkom platformom RIO

26 maja, 2024
Objavio: Sejari d.o.o. Beograd

Foto: Krone

Razmena podataka o priključnim vozilima KRONE, uz korišćenje već postojećeg hardvera KRONE i podataka sa vučnih vozila – tegljača ili solo kamiona, koji se šalju u logističku platformu RIO, nedavno je i formalno ozvaničena dogovorom između poznatog nemačkog proizvođača i već afirmisane nemačke softverske kompanije, koja posluje u sastavu TRANTON grupe.

Partnerstvo predstavlja polaznu osnovu za umrežavanje podataka sa vozila KRONE opremljena Telematics sistemom i podataka koji se slivaju u RIO platformu. Cilj je da se pojednostavi komunikacija između kamiona i priključnih vozila i planiranje rute učinim jasnijim i jednostavnijim za dispečere-operatere voznih parkova.

Foto:Krone

Saradnja omogućava transportnim kompanijama da prenose podatke o priključnom vozilu sa KRONE Telematics na RIO platformu sa trenutnim efektom. RIO je specijalizovan za pružanje brojnih telematskih usluga, upravljanje transportom i komunikaciju vozača sa „centralom“ iz jednog izvora, bez obzira na proizvođača vozila. Konkretno, transportnim kompanija se omogućava prikaz kombinovanih podataka o položaju njihovih kamiona, koji stižu iz RIO platforme i priključnih vozila, koje šalje KRONE Telematics u pregledu flote koji je sada na jednoj digitalnoj mapi. Nedavno dogovoreno umrežavanje omogućava i da se pojedinačne pozicije transportnog „ansambla“ (vučnog i priključnog vozila) podele s klijentom putem bezične veze.

Foto: MAN

“Zahvaljujući novoj saradnji sa platformom RIO, korisnicima naših vozila proširujemo pristup produktivnim digitalnim uslugama. Komfornom integracijom podataka o kamionima i priključnim vozilima KRONE može dodatno da povećamo efikasnost u transportnom sektoru i na taj način prevoznicima pomognemo da se još bolje nose sa rastućim izazovima modernih logističkih lanaca”, ističe rukovodilac odeljenja KRONE Telematics & Digital Services, Maximilian Birle.
“Nema sumnje da se puni potencijal digitalizacije može ostvariti samo zajedno. Integracija podataka između proizvođača priključnih vozila, bez naknadne ugradnje posebnog hardvera, koju implementiramo zajedno sa kompanijom KRONE, predstavlja pravu dodatnu vrednost i nudi transportnim kompanijama praktičnu osnovu za digitalizaciju. Ovo partnerstvo označava važnu prekretnicu za RIO, jer su sada svi relevantni brendovi komercijalnih vozila integrisani u našu platformu sa sistemom KRONE Telematics,“ objašnjava izvršni direktor RIO, Jan Kaumanns.
RIO je softverska kompanija sa sedištem u Minhenu, specijalizovana za digitalne usluge u logistici i transportnoj industriji. Portfolio proizvoda nudi niz sveobuhvatnih rešenja u „oblaku“ (Cloud computing – računarstvo u oblaku) pružaocima transportnih usluga i onih koji otpremaju teret, uključujući ponude (nezavisne od proizvođača vozila) u oblastima telematike, upravljanja transportom i komunikacije vozača. Vodeći proizvod je modularni sistem upravljanja transportom (TMS) Cartright sa aplikacijom za vozače Pocket Driver, koja je posebno razvijena za mala i srednja preduzeća. Centralna usluga za one koji otpremaju pošiljku je rešenje za lanac nabavke, takođe zasnovano na „oblaku“, koje omogućava dobavljačima, pružaocima logističkih usluga i industrijskim kompanijama da bezbedno razmenjuju relevantne podatke i efikasnije organizuju logističke procese. RIO je podružnica TRATON GRUPE i zapošljava oko 130 ljudi na svojim lokacijama u Minhenu i Paderbornu. Svakog dana kompanija u obrađuje (u proseku) 115 miliona statusnih poruka od 210.000 vozila za više od 82.500 korisnika.